Zakupy w PSWNCH

Dlaczego kupować i serwisować w PSWNCH ?
PSWNCH zostało powołane w lipcu 2003 i skupia członków, właścicieli warsztatów, które tylko i wyłącznie specjalizują się w termice samochodowej.

To nieliczna, specyficzna grupa branżowa, która oferuje swoim klientom usługi w zakresie regeneracji chłodnic i nagrzewnic oraz serwisu klimatyzacyjnego we wszystkich pojazdach mechanicznych, łącznie z maszynami budowlanymi, rolniczymi, przemysłowymi itd.

Siłą i przewagą Stowarzyszenia nad innymi podmiotami zajmującymi się tymi zagadnieniami, jest integracja najlepszych specjalistów w tej dziedzinie (większość z nich to fachowcy z wyższym wykształceniem, ogromną praktyką i doświadczeniem przejętym z pokolenia na pokolenie). Podczas cyklicznych spotkań 3-4 razy w roku, członkowie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez szkolenia specjalistyczne, poznają nowe rozwiązania w tej dziedzinie, wymieniają doświadczenia, omawiają problemy, z którymi się zetknęli. Często towarzyszy temu praktyczna demonstracja tych zagadnień.

Z myślą o Kliencie, członkowie Stowarzyszenia rozproszeni po całym kraju, stworzyli tzw. „sieć integracyjną”, co oznacza ścisłą współpracę w zakresie bezpośredniej obsługi klienta. Jeśli klient dokona naprawy u jednego z członków stowarzyszenia np.: w Łodzi i w ciągu 2 lat zdarzy się przypadek ponownej awarii, np.: w Rzeszowie, to poszkodowany kieruje się do warsztatu-członka PSWNCH w Rzeszowie i tam usterka w ramach gwarancji, zostaje usunięta.

Członkowie udzielają klientom pełnej informacji wraz z dokumentacją w zakresie udzielanej gwarancji, składania potencjalnej reklamacji oraz obowiązujących zasad w sieci. Wszyscy członkowie PSWNCH zaopatrują się w produkty termiki u największych, uznanych jej producentów i dystrybutorów, między innymi: BEHR, NRF, Nissens, AVA. Oznacza, to, że klient może osobiście dokonać wyboru producenta produktu, jeśli ma taką potrzebę. Każdy warsztat posiada własny magazyn zatowarowany popularnymi produktami.

Kilkunastoletnia, ścisła współpraca z uznanymi w Świecie producentami-dostawcami części zamiennych termiki, zapewnia wysoki poziom pełnej usługi: szybkość, terminowość i jakość. Kupować i serwisować w PSWNCH, to dla każdego klienta gwarancja poczucia bezpieczeństwa, jakości i oszczędności zarówno finansowej jak i czasowej. Przyjdź, sprawdź i oceń. Zapraszamy!!! www.chlodnice.pl